TP.HCM bổ sung hơn 1 triệu hộ nghèo và gần 700.000 lao động tự do vào danh sách hỗ trợ khó khăn vì COVID-19

TP.HCM dự kiến bổ sung 1.048.496 hộ nghèo và 669.170 lao động tự do vào danh sách hỗ trợ do khó khăn vì COVID-19.

Ngày 21/8, UBND TP.HCM ban hành Văn bản số 2799/UBND-VX về việc tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, chấp thuận bổ sung số hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa... và lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố để tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Công văn số 2627/UBND-VX.

Cụ thể, số hộ lao động nghèo dự kiến bổ sung là 1.048.496 hộ với dự toán kinh phí hỗ trợ hơn 1.572 tỷ đồng.

Số lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) dự kiến bổ sung (đợt 2 và phát sinh của đợt 1) là 669.170 người (là số lần lao động tự do được hỗ trợ, mức hỗ trợ một lần là 1,5 triệu đồng) với dự toán kinh phí hỗ trợ là hơn 1.003 tỷ đồng.

Tổng dự toán kinh phí hỗ trợ bổ sung so với Công văn số 2627/UBND-VX là hơn 2.577 tỷ đồng. Dự toán này được dùng làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí bổ sung kinh phí, việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ căn cứ theo số lượng chi hỗ trợ thực tế của các địa phương.

UBND TP giao Chủ tịch UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Trưởng ban Ban điều hành khu phố, ấp, Tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân khẩn trương rà soát kỹ, bổ sung hộ lao động nghèo và lao động tự do đang gặp khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài để kịp thời chi hỗ trợ.

TP.HCM bổ sung hơn 1 triệu hộ nghèo vào danh sách hỗ trợ do khó khăn vì COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng dự toán kinh phí TP.HCM hỗ trợ bổ sung người gặp khó khăn vì COVID-19 là hơn 2.577 tỷ đồng.

UBND TP lưu ý việc chi hỗ trợ được thực hiện theo quan điểm không phân biệt hộ thường trú hay tạm trú, số nhân khẩu trong hộ, thành phần nghề nghiệp ở khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực lao động nghèo, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa...

Đảm bảo không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng, không để người dân bị thiếu đói, không để hộ đang có khó khăn mà không được hỗ trợ.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo thực tế chi hỗ trợ.

Trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo có thành viên trong hộ đã hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 9/2021/NQ- HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố thì không hưởng tiếp chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo.

Việc phê duyệt danh sách hỗ trợ lao động tự do phải đảm bảo đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Mục IV Công văn số 2209/UBND-KT ngày 01/7/ 2021 của UBND TP.

Chủ tịch UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động tạm ứng ngân sách của địa phương để kịp thời chi hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Trường hợp ngân sách của địa phương có khó khăn thì lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP bổ sung kịp thời.

Chia sẻ
Đọc thêm