Thông tin mới nhất về quy chế kỳ thi THPT Quốc gia: Sẽ hủy toàn bộ kết quả thi nếu học sinh mắc phải sai lầm này

Tại khoản 3, điều 49 của Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung của Bộ GD&ĐT có nêu nội dung về việc sẽ hủy toàn bộ kết quả thi đối với thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Theo quy chế mới nhất của Bộ GD&ĐT, thí sinh bị đình chỉ thi ở một môn thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia. Cụ thể, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu phạm phải 5 lỗi sau đây:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

- Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.

- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

- Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

- Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Bên cạnh đó, thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. 

Theo quy chế trước đó, thí sinh nếu bị đình chỉ thi tại kỳ thi THPT Quốc gia chỉ bị hủy kết quả ở môn thi bị đình chỉ chứ không hủy kết quả ở toàn bộ các bài thi. Như vậy quy chế mới có cách xử lý nghiêm khắc hơn, buộc tất cả thí sinh phải tham dự kỳ thi một cách nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

Nếu phạm lỗi, thí sinh sẽ mất cơ hội tốt nghiệp THPT và cơ hội tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học 2020.

Ngoài điểm mới trên, các mức xử phạt khác đối với thí sinh vẫn duy trì. Cụ thể là thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài…

Chia sẻ
Đọc thêm