Tết Dương lịch 2021 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tùy vào môi trường làm việc mà người lao động sẽ có số ngày nghỉ khác nhau trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay.

Ngày 1/1/2021 chính là thời điểm Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Về kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, 1 số địa phương, tổ chức, đơn vị đã công bố phương án nghỉ cụ thể đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, năm nay do ngày 01/1/2021 rơi vào thứ Sáu nên người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày và hưởng nguyên lương đối với ngày đó.

Tuy nhiên, từng đơn vị, tổ chức sẽ có thời gian nghỉ khác nhau, tối đa 3 ngày.

Cụ thể, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần: Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc liền 03 ngày, từ ngày 01/01/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/01/2021 (Chủ Nhật)).

Còn đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy, người lao động sẽ được nghỉ ngày 01/01/2021 (Thứ Sáu), thứ Bảy ngày 02/01/2021, người lao động quay trở lại làm việc bình thường. 

Tuy nhiên, nếu người lao động có nhu cầu nghỉ sáng Thứ Bảy để kết hợp kỳ nghỉ dài ngày thì có thể xin nghỉ phép đơn vị, tổ chức.

Tết Dương lịch 2021 người lao động được nghỉ mấy ngày? - Ảnh 1.

Chia sẻ
Đọc thêm