Sở GD-ĐT TP HCM phản hồi kết luận thanh tra về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Đặng Trinh, Theo Người lao động
Chia sẻ

Liên quan kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT về kỳ thi học sinh giỏi tổ chức tại TP HCM, Sở GD-ĐT TP đã họp rút kinh nghiệm; không kiểm điểm tổ chức, cá nhân vì bộ phận tham mưu thực hiện đúng theo hướng dẫn tổ chức cuộc thi.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức có văn bản gửi Bộ GD-ĐT báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị trong công tác coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021 - 2022 tại Hội đồng Coi thi TP HCM.

Sở GD-ĐT TP HCM thực hiện đúng quy chế

Báo cáo của Sở GD-ĐT TP HCM cho biết sở đã tổ chức họp rút kinh nghiệm vào ngày 25-5; không tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân. Lý do: Bộ phận tham mưu thực hiện đúng theo hướng dẫn tổ chức cuộc thi. Sở GD-ĐT rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Để tạo thuận lợi cho các thí sinh dự thi, hội đồng coi thi được thành lập tại từng địa phương.

Hội đồng tại TP HCM có 3 đơn vị cùng tham gia thi tại một địa điểm, gồm: Sở GD-ĐT TP HCM,  Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP HCM và Trường Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm TP HCM. Do vậy, Hội đồng thi TP HCM có 3 đơn vị dự thi độc lập cùng thi tại cùng một địa điểm là Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP HCM nêu rõ: Sở triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT trong công tác chuẩn bị và tổ chức thi. Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT đã triển khai thực hiện các khâu đăng ký, cấp số báo danh và sắp xếp phòng thi để các địa phương gửi dữ liệu, tổ chức thực hiện trên phần mềm do Cục Quản lý chất lượng quản lý. Mỗi đơn vị dự thi được cấp một mã số riêng: Sở GD- ĐT TP HCM là 58, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG là 66, Trung học Thực hành là 70. Sở GD- ĐT TP HCM là đơn vị đại diện thực hiện khai báo dữ liệu cho cả 3 đơn vị trên phần mềm của Cục Quản lý chất lượng triển khai. Số báo danh của thí sinh được cấp theo cấu trúc: Mã đơn vị - Mã môn thi – Mã thứ tự.

Công tác coi thi do các cán bộ từ các địa phương khác được được Bộ GD- ĐT phân công đến TP HCM thực hiện nhiệm vụ. Việc phân công cán bộ coi thi khác địa phương nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan cho kỳ thi. Hội đồng thi tại TP HCM được Bộ GD-ĐT phân công 3 đơn vị tham gia coi thi gồm: Sở GD- ĐT Vĩnh Long (Chủ tịch Hội đồng), Sở GD-ĐT Tiền Giang và ĐHQG Hà Nội.

Sở GD-ĐT TP HCM là đơn vị bố trí địa điểm và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022.

Về các nội dung cụ thể trong kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP HCM, báo cáo cụ thể như sau:

Việc tham mưu thành lập một số đội tuyển dự thi của sở có số lượng vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Căn cứ điều 16, chương 2 Thông tư 22/VBHN-BGDĐT về ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, số lượng các đội tuyển một số môn thi của TP HCM và Trường Phổ thông năng khiếu vượt quá 6 thí sinh là do 2 năm liên tiếp môn đó có kết quả trên 80% thí sinh đoạt giải. Do vậy, Sở GD-ĐT và Trường Phổ thông năng khiếu đã ra các văn bản gửi Cục Quản lý chất lượng để có ý kiến xác định số lượng tăng thêm thí sinh và cục cho phép bằng công văn đồng ý tăng số lượng đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Sở GD- ĐT TP HCM: môn Toán lên 8 thí sinh, môn Tin học lên 10 thí sinh từ kỳ thi năm 2020 và các văn bản đồng ý tăng trước đây. Các đơn vị thực hiện công tác tuyển chọn và thành lập số lượng dự thi ở đội tuyển cử đi dự thi. Danh sách và số lượng đội tuyển được Cục Quản lý chất lượng rà soát điều kiện và cấp số báo danh dự thi cho các thí sinh.

Việc tham mưu xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Sở GD-ĐT TP HCM là đơn vị đại diện nhập dữ liệu thí sinh cho 3 đơn vị dự thi trên phần mềm do Cục Quản lý chất lượng triển khai. Quá trình nhập dữ liệu được sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng, 3 đơn vị dự thi tại TP HCM được cấp 3 mã đơn vị độc lập, đăng ký theo 3 danh sách riêng, thực hiện các báo cáo giải trình và được công bố kết quả thi riêng.

Do mã số của các đơn vị là khác nhau nên trên phần mềm do Cục Quản lý chất lượng triển khai sắp xếp theo thứ tự A, B, C... của tất cả thí sinh dự thi ở mỗi môn thi theo từng đơn vị dự thi (theo danh sách đăng ký dự thi). Phần mềm của Cục quản lý chất lượng không phối trộn danh sách cả 3 đơn vị trong cùng một môn thi rồi mới xếp thứ tự A, B, C... Danh sách thí sinh dự thi tất cả các bộ môn được xuất ra từ phần mềm đều là danh sách độc lập của 3 đơn vị dự thi tại Hội đồng thi.

Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi cho công tác coi thi, bố trí giám thị coi thi, Sở GD-ĐT TP HCM xin đăng ký số phòng thi: Toán : 1, Vật lý: 1, Hóa học: 1, Sinh học: 1, Tin học: 2, Ngữ văn: 1, Lịch sử: 1, Địa lý: 1, Tiếng Anh: 3, Tiếng Pháp: 1, Tiếng Trung: 1 (riêng môn Ngoại Ngữ và Tin học vẫn thực hiện riêng từng phòng thi cho từng đơn vị dự thi độc lập).

Việc tham mưu bố trí phòng thi của từng đội tuyển tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đối với môn tiếng Anh: tổng số thí sinh dự thi của 3 đơn vị là 26, phân chia thành 3 phòng thi vì môn Ngoại ngữ có phần thi Viết và Nói, danh sách phòng thi Viết và Nói phải trùng nhau (theo danh sách từng đơn vị), phải đảm bảo thời gian thi Nói kết thúc cùng lúc với các hội đồng trên toàn quốc, do đó Hội đồng coi thi thực hiện chia thành 3 phòng với số lượng là 10, 10 và 6 cho 3 đơn vị tương ứng. Thời lượng phần thi Nói của mỗi thí sinh là 20 phút (không tính đến các sự cố bất thường có thể xảy ra

Đối với môn Tin học: Giám thị phải thực hiện việc in bài và sao chép bài thi của thí sinh lên đĩa CD. Nếu phòng thi có số lượng 20 thí sinh thì việc thu bài, in bài và sao chép bài thi lên đĩa CD sẽ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của cả Hội đồng. Do đó, Hội đồng coi thi phân chia thành 2 phòng Tin học, mỗi phòng 10 thí sinh.

Hội đồng TP HCM có 3 đơn vị dự thi thì cách sắp xếp trên phù hợp với quy định.

Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan những hạn chế, thiếu sót theo kết quả kiểm tra tại thông báo của Bộ GD-ĐT:

Với trách nhiệm là một đơn vị được phân công phụ trách một số khâu của quá trình tổ chức coi thi, Sở GD-ĐT TP HCM đã thực hiện đủ trách nhiệm theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, trong việc sắp số báo danh và xếp phòng thi cho các môn, dù thấy bất thường, không hợp lý từ các file xuất từ phần mềm học sinh giỏi của bộ nhưng sở thiếu sót không tham mưu văn bản xin ý kiến Bộ GD-ĐT.

Với trách nhiệm là một đơn vị dự thi, Sở GD-ĐT TP HCM đã thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn và được Cục Khảo thí - Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT duyệt từng bước trong các quy trình: Đăng ký, duyệt số lượng và cấp số báo danh dự thi.

Kiến nghị điều chỉnh các quy định về tổ chức kỳ thi

Cùng với báo cáo giải trình, Sở GD-ĐT TP HCM cũng đưa ra nhiều kiến nghị với Bộ GD-ĐT. Cụ thể:

- Đề nghị Bộ GD-ĐT rà soát và điều chỉnh các quy định về tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT; thống nhất các quy định về số lượng thí sinh dự thi của các tỉnh, thành phố; thống nhất giữa hướng dẫn, quy chế và phần mềm tổ chức thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT.

- Trên cơ sở quy mô và chất lượng giáo dục của TP HCM, Sở GD-ĐT kiến nghị Bộ GD-ĐT chấp thuận số lượng thí sinh/môn thi của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của đội tuyển thành phố bằng với số lượng của đơn vị dự thi Sở GD-ĐT Hà Nội.

- Từ năm học 2022 – 2023, TP HCM đề nghị không tổ chức điểm thi chung cho cả 3 đơn vị độc lập (Sở GD-ĐT TP HCM, Trường Phổ thông năng khiếu – ĐHQG TP HCM và Trường Trung học Thực hành- ĐH Sư phạm TP HCM).

Chia sẻ
Đọc thêm