Sang năm 2022 mọi người cần lưu ý: Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà

Sang năm 2022, chính sách về xây nhà ở đã thay đổi. Do vậy, người xây nhà cần chú ý đến quy định mới này.

Ngày 20/01/2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2015/TT-NHNN chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh liên quan đến chính sách vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở xã hội.

Sang 2022 các gia đình cần lưu ý: Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà - Ảnh 1.

1. Số tiền vay xây nhà không quá 500 triệu đồng

Theo đó, Thông tư quy định khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Trong khi đó trước kia, Thông tư 25 không ấn định mức vay tối đa của khách hàng khi có nhu cầu vay để xây mới, sửa chữa nhà ở.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP nêu rõ, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm: Người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở thành thị; Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan công an, quân đội; Cán bộ, công chức, viên chức.

Sang 2022 các gia đình cần lưu ý: Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà - Ảnh 3.

2. Thời hạn cho vay không quá 25 năm

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng thay đổi thời hạn cho vay đối với đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

Cụ thể, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

(Theo Thông tư 25/2015/TT-NHNN thời hạn vay tối đa của nhóm đối tượng này là 15 năm).

Sang 2022 các gia đình cần lưu ý: Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà - Ảnh 4.

3. Lãi suất cho vay phụ thuộc vào ngân hàng nhà nước trong từng thời kỳ

Sửa đổi quy định cũng nêu rõ về việc lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Theo đó lãi suất cho vay ưu đãi trong trường hợp này do ngân hàng nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Trước đây, lãi suất này do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của ngân hàng nhà nước.

Sang 2022 các gia đình cần lưu ý: Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà - Ảnh 5.

Thông tư 20/2021/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ 20/01/2022.

Chia sẻ
Đọc thêm