Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới

Thanh Hùng , Theo Vietnamnet

Sáng 8/11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giới thiệu các bản mẫu SGK lớp 1 mới do đơn vị biên soạn theo chương trình phổ thông mới.

4 bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bao gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 1.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 2.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 3.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Chân trời sáng tạo:

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 6.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 7.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 8.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 9.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Cùng học để phát triển năng lực:

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 10.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 11.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 12.

Bộ sách giáo khoa lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 13.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 14.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới - Ảnh 15.

Đội ngũ tác giả biên soạn 4 bộ SGK này gồm 150 tổng chủ biên, chủ biên và hơn 700 tác giả là GS, PGS, TS, các nhà khoa học và giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm thuộc tất cả các môn học và hoạt động giáo dục từ cấp Tiểu học đến THPT.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tổ chức các đợt tập huấn giáo viên về khai thác, sử dụng và dạy học theo SGK mới dưới hình thức hội thảo chuyên đề và đào tạo trực tuyến.

Ngoài SGK, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng phát triển bộ SGK điện tử, các tư liệu, tài nguyên số để hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm