Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết

Có con đó là một điều vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Và chắc chắn rằng có những điều chỉ khi làm mẹ bạn mới hiểu và cảm nhận được.

Những cảm giác đó sẽ là tài sản tuyệt vời chỉ mình bạn sở hữu khi làm mẹ mà không có bất kỳ ai "chiếm" được của bạn. Cảm giác nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con lần đầu tiên như một sợi dây liên kết chặt chẽ của tình mẫu tử đang lớn dần lên trong bạn... Thay tã cho con, gấp quần áo, lau nước mắt, trông con... tất cả mọi điều các bà mẹ đều phải làm hàng ngày đều mang lại những cảm giác đặc biệt.
 
Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 1

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 2

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 3
Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 4

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 5

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 6

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 7

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 8

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 9

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 10

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 11

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 12

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 13

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 14

Những trải nghiệm đặc biệt chỉ khi làm mẹ bạn mới biết 15

Chia sẻ
Đọc thêm