TIN TỨC VỀ NHÓM CÔN ĐỒ XÔNG VÀO NHÀ DÂN CHÉM CHẾT NGƯỜI - NHOM CON DO XONG VAO NHA DAN CHEM CHET NGUOI

Nhóm côn đồ xông vào nhà dân chém chết người