Nhóm chủ đề
Tổng ca nhiễm trên thế giới
Ca nhiễm
113.050.168
tử vong
2.505.951
hồi phục
88.648.262
Diễn biến dịch trong nước
 • Ca nhiễm
  2412
 • tử vong
  35
 • bình phục
  1790
 • đang nhiễm
  587
Số Ca nhiễm mới
0
Số Ca nhiễm hôm qua
11