TIN TỨC VỀ NHÂN VIÊN Y TẾ Ở ĐÀ NẴNG LÀM VIỆC QUÁ SỨC PHẢI THỞ OXY - NHAN VIEN Y TE O DA NANG LAM VIEC QUA SUC PHAI THO OXY

nhân viên y tế ở Đà Nẵng làm việc quá sức phải thở oxy