Người lao động đóng đủ 20 năm có thể rút bảo hiểm xã hội một lần không?

HẠ VŨ, Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Khi không còn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều người lao động sau khi nghỉ việc đã lựa chọn lĩnh BHXH một lần. Vậy đóng BHXH trên 20 năm có được lấy BHXH một lần không?

Điều kiện người lao động được hưởng lương hưu

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

2. Người lao động (NLĐ) đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu bạn đủ tuổi nghỉ hưu và tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, vì một số lý do, nhiều người lao động dù đã đóng đủ 20 năm BHXH để hưởng lương hưu nhưng muốn rút BHXH 1 lần. Vậy trường hợp này, NLĐ có được phép rút BHXH 1 lần hay không?

Người lao động đóng trên 20 năm bảo hiểm xã hội có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;"

Theo quy định nêu trên, NLĐ đóng trên 20 năm bảo hiểm xã hội không thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà Luật BHXH năm 2014 đã đặt ra những mốc thời gian đóng BHXH khác nhau để được hưởng BHXH một lần. Cụ thể:

Thời gian tối đa đóng BHXH để lĩnh BHXH 01 lần

Đối tượng

Không giới hạn

- Người lao động ra nước ngoài định cư.

- Người lao động bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Dưới 15 năm

Lao động nữ là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đủ 55 tuổi 04 tháng.

Dưới 20 năm

Các trường hợp khác.

Theo đó, trường hợp đóng bảo hiểm trên 20 năm chỉ được rút BHXH 1 lần trong 02 trường hợp sau:

- Ra nước ngoài định cư (trừ trường hợp NLĐ không có giấy tờ chứng minh về việc định cư (bản sao giấy xác nhận về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản sao công chứng hộ chiếu, thị thực do nước ngoài cấp…).

- Bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Trong khi đó, các trường hợp còn lại đã đóng trên 20 năm thì chỉ có thể lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT về bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần quy định về những căn bệnh nào thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

1. Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định tại khoản 1 Điều này có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn."

Theo đó, khi người lao động mắc các bệnh như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trường hợp người lao động mắc các bệnh khác thì mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

https://afamily.vn/nguoi-lao-dong-dong-du-20-nam-co-the-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-khong-20220731234904655.chn
Chia sẻ
Đọc thêm