Mua bảo hiểm nhân thọ nếu thông báo sai tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Độ tuổi là một trong những yếu tố quan trọng để tính phí bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi thì ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi bảo hiểm của chính mình.

Hỏi: Tôi mới tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng có sơ xuất trong quá trình làm hồ sơ dẫn đến việc khai báo sai tuổi của người được bảo hiểm. Điều này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi bảo hiểm hay không?

Trả lời:

Việc đăng ký và làm hồ sơ bảo hiểm nhân thọ đơn giản nhưng cũng nhiều trường hợp sai sót xảy ra. Trong đó, việc sơ suất khai sai tuổi của người tham gia bảo hiểm tưởng chừng đơn giản nhưng lại dẫn theo nhiều hệ lụy khác. Việc kê khai sai tuổi có thể đến từ nhiều lý do từ khách quan tới chủ quan, tuy nhiên đều làm ảnh hưởng tới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bởi lẽ, việc khai báo trung thực số tuổi khi làm hợp đồng bảo hiểm là rất quan trọng. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới phí bảo hiểm, số tiền thụ hưởng và thời gian kí hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, bên mua bảo hiểm là cá nhân thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời là người chịu trách nhiệm đóng phí để duy trì hợp đồng. Theo quy định về nghĩa vụ thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ của bên mua bảo hiểm thì:

Mua bảo hiểm nhân thọ nếu thông báo sai tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

Bên mua bảo hiểm nên khai báo trung thực, chính xác các thông tin của người được bảo hiểm.

Như vậy, với quy định này thì đồng nghĩa với việc khi làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm nên khai báo trung thực, chính xác các thông tin của người được bảo hiểm. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên căn cứ đó để xác định phí bảo hiểm tương ứng với mệnh giá bảo hiểm mà khách hàng đã chọn.

Trường hợp do sơ suất hay yếu tố khách quan dẫn tới việc bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi cũng sẽ ảnh hưởng tới phí bảo hiểm và một vài yếu tố khác. Lúc này, hợp đồng bảo hiểm sẽ có sự thay đổi và cũng có những quy định cụ thể về cách xử lý trong trường hợp này như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Mua bảo hiểm nhân thọ nếu thông báo sai tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 3.

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểm. Ảnh minh họa.

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan cho bên mua bảo hiểm. 

Nếu hợp đồng đã có hiệu lực từ 2 năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Yêu cầu bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm bổ sung hoặc giảm số tiền bảo hiểm

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, tuy nhiên việc khai báo sai tuổi làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

- Yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng.

- Giảm số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Hoàn trả số phí bảo hiểm đóng dư

Mua bảo hiểm nhân thọ nếu thông báo sai tuổi thì sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 4.

Nếu việc khai báo sai tuổi làm tăng số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm dư đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng. Ảnh minh họa.

Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm, tuy nhiên việc khai báo sai tuổi làm tăng số phí bảo hiểm phải đóng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm dư đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Như vậy, nếu bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi thì trường hợp xấu nhất là hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ bị hủy, mọi quyền lợi bảo hiểm sẽ bị chấm dứt. Vì vậy, khách hàng cần lưu ý khi khai báo thông tin để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Chia sẻ
Đọc thêm