Mới: Hàng loạt các trường Đại học, Học viện thuộc Công an và Quân đội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2020, có trường lấy tới 24 điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân và một số trường đã công bố điểm sàn 2020.

1. Học viện Cảnh sát nhân dân: Từ 17.75 điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020 như sau:

- Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của kết quả thi ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 17.75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Các tổ hợp:

STT

Tổ hợp

Môn trong tổ hợp

1

A01

Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

2

C03

Toán học, Ngữ văn, Lịch sử

3

D01

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

-  Đối với chỉ tiêu tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo đại học ngành Y, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22.0 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

STT

Tổ hợp

Môn trong tổ hợp

1

B00

Toán học, Hóa học, Sinh học

Ngành học và chỉ tiêu của trường như sau:

Ngành học

Mã ngànhTổ hợp xét tuyểnChỉ tiêu namChỉ tiêu nữ

Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát

- Trinh sát Cảnh sát

 

- Điều tra hình sự

 

- Kỹ thuật hình sự

 

- Quản lý nhà nước về An ninh trật tự

7860100A01, C03, D011165130
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an7720101B00150

2. Học viện Hải quân: 16 điểm

Năm nay nhà trường tuyển sinh 212 chỉ tiêu. Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 31/TSQS-NT ngày 15/8/2020 của Cục Nhà Trường/Bộ Tổng Tham mưu, mức điểm sàn để nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo sĩ quan cấp phân đội của Học viện Hải quân năm 2020 là miền Bắc 16.0 điểm; miền Nam 16.0 điểm.

Như vậy, những thí sinh đã tham gia sơ tuyển và được Học viện Hải quân thông báo đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học; đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT (hoặc đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước); tham gia kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, đạt tổng điểm của tổ hợp 03 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học (khối A00) hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A01) đạt từ 16.0 điểm trở lên và không có điểm liệt (theo Quy chế của Bộ GD&ĐT) được đăng ký xét tuyển vào Học viện Hải quân.

Mới: Hàng loạt các trường Đại học, Học viện thuộc Công an và Quân đội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2020, có trường lấy tới 24 điểm - Ảnh 4.

Nhà trường vừa công bố điểm sàn.

3. Học viện Phòng không - Không quân: Từ 16 điểm

1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Phòng không - Không quân năm 2020 với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, tiếng Anh)

- Ngành Kỹ thuật hàng không

Miền Bắc:

19,00 điểm

Miền Nam:

17,50 điểm

- Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

Miền Bắc:

17,50 điểm

Miền Nam:

16,00 điểm

Đăng ký xét tuyển của thí sinh:

-  Trong xét tuyển đợt 1: Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đã qua sơ tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội cùng nhóm trường theo quy định của Bộ Quốc phòng, đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội; nếu thí sinh không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất), sẽ không được tham gia xét tuyển.

-  Quy định về nhóm trường thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng cụ thể như sau:

+  Nhóm 1, bao gồm các học viện: Phòng không - Không quân (ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử), Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh theo đúng vùng miền, tổ hợp môn xét tuyển và đối tượng tuyển sinh.

+  Nhóm 2, bao gồm các học viện: Phòng không - Không quân (ngành Kỹ thuật hàng không), Kỹ thuật quân sự, Quân y và Khoa học quân sự theo đúng vùng miền, tổ hợp môn xét tuyển và đối tượng tuyển sinh.         

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

+  Điều chỉnh trực tuyến: Từ ngày 19/9 đến 17h00 ngày 25/9.

+  Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Từ ngày 19/9 đến 17h00 ngày 27/9/.

-  Thí sinh được đăng ký thay đổi tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) sang A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) và ngược lại.

4. Học viện Hậu cần: Từ 19 điểm trở lên

Học viện Hậu cần tuyển sinh 405 chỉ tiêu. Hội đồng Tuyển sinh của trường thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo Sĩ quan hậu cần cấp phân đội trình độ đại học năm 2020 như sau:

Mã trường

Mãngành

Tên ngành

Đối tượng

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn)

HEH

7860218

Hậu cần quân sự

Thí sinh Nam miền Bắc

261

A00, A01

≥ 20,00

Thí sinh Nam miền Nam

140

A00, A01

≥ 19,00

Thí sinh Nữ miền Bắc

03

A00, A01

≥ 23,00

Thí sinh Nữ miền Nam

01

A00, A01

≥ 21,00

Mức điểm trên gồm tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực; không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 1,00 điểm trở xuống.

5. Học viện Biên phòng: Từ 17 điểm trở lên

Học viện Biên phòng tuyển 205 chỉ tiêu, trong đó thí sinh phía Bắc được tuyển nhiều nhất với 92 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường là từ 17 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Biên phòng thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, tuyển sinh quân sự Đại học Biên phòng năm 2020 (Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học) của Học viện như sau:

TT

TỔ HỢP A01

TỔ HỢP C00

Miền Bắc

Miền Nam

Miền Bắc

Miền Nam

1

18

17

18

17

Mức điểm trên gồm tổng điểm 3 (Ba) môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực; không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 1,00 điểm trở xuống.

6. Học viện Khoa học Quân sự: 18 điểm trở lên

Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự năm 2020 như sau:

- Tổ hợp A00 và A01:

+ Đối với nam thanh niên miền Bắc: Tổng điểm đạt từ 19.00 điểm trở lên

+ Đối với nam thanh niên miền Nam: Tổng điểm đạt từ 18.00 điểm trở lên

- Tổ hợp D01, D02, D04:

+ Nữ thanh niên (toàn quốc): Tổng điểm (chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ) đạt từ 24.00 điểm trở lên.

+ Nam thanh niên (toàn quốc): Tổng điểm (chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ) đạt từ 19.00 điểm trở lên. Cụ thể sau đây:

Mới: Hàng loạt các trường Đại học, Học viện thuộc Công an và Quân đội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2020, có trường lấy tới 24 điểm - Ảnh 9.

Các thí sinh chú ý:

- Kiểm tra lại các thông tin trên Giấy báo kết quả sơ tuyển để so sánh sự sai lệch giữa dữ liệu hồ sơ sơ tuyển và dữ liệu hồ sơ xét tuyển (họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, hộ khẩu thường trú, khu vực, đối tượng ưu tiên, số chứng minh thư nhân dân…) và thực hiện điều chỉnh.

Nếu sai ở hồ sơ sơ tuyển thì liên hệ với Hội đồng Tuyển sinh Học viện Khoa học Quân sự để điều chỉnh. Nếu sai ở hồ sơ đăng ký xét tuyển thì liên hệ với nơi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (trường THPT hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo…) để điều chỉnh.

Thí sinh trúng tuyển phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Tuyển sinh Học viện về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vùng tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Nếu thí sinh chưa đăng ký xét tuyển trên hệ thống THPT Quốc gia hoặc đã đăng ký xét tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Học viện, đề nghị thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 01 lần bằng một trong hai phương thức: Theo phương thức trực tuyến (từ ngày 19/9 đến 17h00 ngày 25/9/2020) hoặc theo Phiếu đăng ký xét tuyển (từ ngày 09/9 đến 17h00 ngày 27/9/2020).

7. Học viện An ninh Nhân dân: Từ 17.75 điểm

Năm 2020, Học viện tuyển sinh 580 chỉ tiêu. Giám đốc Học viện đã ký "Quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2020 của Học viện". Thực hiện Quy chế tuyển sinh năm 2020, Học viện công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ chính quy tuyển mới như sau:

Tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin: 17.75 điểm.

Tổ hợp B00 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y): 22.00 điểm.

Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Mới: Hàng loạt các trường Đại học, Học viện thuộc Công an và Quân đội đã công bố điểm sàn xét tuyển 2020, có trường lấy tới 24 điểm - Ảnh 10.

Năm nay trường lấy mức điểm sàn từ 17.75 điểm.

8. Học viện Chính trị Công an Nhân dân: 17.75 điểm

Ngày 17/9/2020, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã ký Thông báo số 1985/TB-T03-HĐTS thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2020 của Học viện.

Theo đó, tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: 17.75 điểm, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (điểm ngưỡng chất lượng đầu vào là tổng điểm của kết quả thi ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mã ngành và chỉ tiêu của trường như sau:

Ngành học

Mã ngànhTổ hợp xét tuyểnChỉ tiêu namChỉ tiêu nữ

Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND

7310200A01, C03, D01Bắc: 21

 

Nam: 21
Bắc: 4

 

Nam: 4

>> Xem thêm các trường đại học công bố điểm sàn Tại Đây

Chia sẻ
Đọc thêm