MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT

Chiều 12/8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 1.

Theo đó, đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay như sau: 

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 8.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 9.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 10.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 11.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 12.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 13.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 14.

MỚI: Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án và thang điểm các môn thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 15.

Được biết, từ ngày 11/8, các địa phương sẽ bắt đầu chuẩn bị chấm thi. Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 27/8. Các địa phương không được công bố trước hay sau thời gian đó vì liên quan đến cơ sở dữ liệu chung.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9. Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ công bố phổ điểm. Còn lại, các Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi và điểm ghi trong học bạ của học sinh.

Chia sẻ
Đọc thêm