Lương thử việc bằng 80% tiền lương đối với công việc làm thử là trái luật

Hà Trần, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Từ Bộ Luật lao động năm 2012 đến Bộ Luật lao động năm 2019 đều quy định, tiền lương thử việc bằng ít nhất 85% tiền lương của công việc làm thử. Song thực tế, vẫn còn doanh nghiệp đang áp dụng mức 80% tiền lương để trả cho người lao động thử việc.

Bộ Luật lao động năm 2012 hay cả Bộ Luật lao động năm 2019 đều quy định tiền lương thử việc bằng ít nhất 85% tiền lương của công việc làm thử. Việc trả lương thử việc thấp hơn mức quy định là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt hành chính theo điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

Bên cạnh việc bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng, người sử dụng lao động trả lương thử việc thấp hơn mức 85% còn buộc phải trả đủ tiền lương theo mức này cho người lao động.

Lương thử việc có thể phải trích đóng bảo hiểm xã hội

Điều 24 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định, các bên có thể thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thay vì ký hợp đồng thử việc. Trong khi đó, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ghi nhận, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vì vậy, nếu các bên thỏa thuận về thử việc trong hợp đồng lao động, thì người lao động sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nói cách khác, người lao động sẽ phải trích một phần lương thử việc để đóng bảo hiểm.

Lương thử việc bằng 80% tiền lương đối với công việc làm thử là trái luật - Ảnh 2.

Lương thử việc có thể bị tính đóng thuế thu nhập cá nhân

Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, tiền lương thử việc cũng được tính là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 111, trước khi trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động được phép trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, theo quy định này, người lao động chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

- Người lao động thử việc bằng cách ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mà có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công > 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc, nếu có 1 người phụ thuộc thì thu nhập phải > 15,4 triệu đồng/tháng).

- Người lao động ký hợp đồng thử việc hoặc thử việc với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, nhưng không làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN gửi người sử dụng lao động sẽ bị khấu trừ 10% tiền lương thử việc.

Chia sẻ
Đọc thêm