Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi bảo em dâu đến viện thay ca, nào ngờ nhận được câu trả lời chát chúa

Trong khi tôi làm kế toán mà nghỉ liền 2 tuần chăm sóc bố chồng, còn em dâu nấu ăn cho công ty mà không dám xin nghỉ ngày nào.

Vì nghĩ phận làm con nên tôi xin nghỉ liền 2 tuần để chăm sóc bố chồng trong bệnh viện. Và cũng vì nếu tôi mà không chăm sóc ông thì chồng tôi sẵn sàng nghỉ việc để về chăm bố. Còn em dâu thì vẫn đi làm đều, thậm chí con ốm sốt vẫn để cho bà nội chăm sóc. 

Theo mọi người làm sao tôi bắt em dâu gánh vác trách nhiệm cùng với tôi đây? Tôi đã nói chuyện với em ấy rất nhiều nhưng toàn nhận về những lời chát chúa. Mọi người đọc và cho tôi xin lời khuyên với?

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lo sợ bị đuổi việc vì nghỉ 2 tuần chăm sóc bố chồng nên tôi đã bảo em dâu thay chân, nào ngờ nhận được câu trả lời choáng váng - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(phuongthao...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm