Hướng dẫn bạn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu

Người lao động sẽ được nhận trợ cấp một lần cho số năm đóng dư bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu. Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội không đáp ứng được các điều kiện hưởng lương hưu sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động được rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi thuộc một trong các trường hợp:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn).

- Ra nước ngoài để định cư.

- Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

- Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. 

Hướng dẫn bạn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu - Ảnh 2.

Người lao động được rút bảo hiểm xã hội 1 lần cần thuộc vào các đối tượng cụ thể. Quy định và số tiền hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần cho mỗi người cũng sẽ khác nhau dựa vào số năm và số lương của người đóng. Ảnh minh họa.

 Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính bằng:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Lúc này, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo công thức:

Mức hưởng

=

(1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014)

+

(2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Lưu ý:

- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là ½ năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 01 năm.

Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

Mbqtl

=

(Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)

:

Tổng số tháng đóng BHXH

Ví dụ: 

Ông A có thời gian tham gia BHXH từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2019 như sau:

Từ tháng 10/2017 - 12/2017: Mức lương 4.500.000 đồng/tháng.

Từ tháng 01/2018 - 03/2019: Mức lương 5.000.000 đồng/tháng.

Tháng 04/2019: Mức lương 5.500.000 đồng/tháng.

Tổng thời gian tham gia BHXH của ông A là 01 năm 06 tháng (1,5 năm). Thời điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần từ tháng 03/2020.

Mức lương bình quân = {(3 x 4.500.000 x 1,06) + (12 x 5.000.000 x 1,03) + (3 x 5.000.000 x 1) + (1 x 5.500.000 x 1)} : 19 = 5.102.222 đồng/tháng.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bằng = 2 x 5.102.222 x 1,5 = 15.306.666 đồng.

Hướng dẫn bạn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ hưu - Ảnh 7.

Sau khi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ không được nhận các chế độ bảo hiểm xã hội nói chung cũng như chế độ hưu trí nói riêng nữa. Vì vậy, việc xây dựng một kế hoạch tài chính vững mạnh sau khi nhận bảo hiểm xã hội là vô cùng cần thiết. Ảnh minh họa.

Lưu ý, sau khi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ không được nhận các chế độ bảo hiểm xã hội nói chung (như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, v.v…) cũng như chế độ hưu trí nói riêng (lương hưu hàng tháng) nữa. 

Vì vậy, việc xây dựng một kế hoạch tài chính vững mạnh sau khi nhận bảo hiểm xã hội là vô cùng cần thiết.

Thời gian giải quyết hồ sơ bảo hiểm 1 lần

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người đủ điều kiện hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm cho người lao động.

Nơi lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần

Để được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, người có nhu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội lâu dài, chính vì vậy, trừ trường hợp bất khả kháng, người tham gia nên cân nhắc việc nhận bảo hiểm xã hội 1 lần để đảm bảo cuộc sống về sau.

Chia sẻ
Đọc thêm