Học người Nhật cách làm phép nhân "quá nhanh, quá nguy hiểm", con có thể nhân các số có 4, 5 chữ số ngon ơ

Người Nhật đã có cách làm phép nhân vừa vô cùng độc đáo. Với cách tính này, con không còn quá lo sợ khi quên bảng cửu chương.

Nếu nhỡ... không thuộc bảng cửu chương thì bạn vẫn có cách làm tính nhân rất dễ dàng. Đây là phương pháp được biết từ rất lâu đời và người Nhật Bản đến bây giờ vẫn thường sử dụng. Với cách tính này, bạn có thể nhân các số có 4, 5 chữ số trên giấy nhanh hơn rất nhiều.

Phương pháp tính bằng những gạch và chấm mới đây đã trở nên sốt xình xịch trên mạng xã hội.

Trong video Tiktok của mình, cô giáo họ Trương đã hướng dẫn phương pháp này với ví dụ nhân 2 thừa số 42 và 21 với nhau.

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 1.

Chia số 42 thành cụm 4 gạch và cụm 2 gạch.

Để giải bài toán này, trước hết chúng ta chuyển các số thành các đường thẳng và đặt chúng chồng lên nhau.

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 2.

Sau đó làm tương tự với số 21, đặt chồng lên cụm gạch của số 42.

Vẽ các đường cong trước phần giao nhau của các đường thẳng ở cả bên trái và bên phải.
Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 3.

Vẽ các đường cong để tách riêng các phần giao nhau của các cụm đường thẳng.

Cuối cùng, thêm các dấu chấm vào phần giao nhau của các đường thẳng. Chúng ta sẽ có được đáp án bằng cách đếm số chấm ở các phần giao nhau. 

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 4.

Đếm số chấm.

Các đơn vị trong đáp án được phân biệt bởi những đường cong đã kẻ trước đó. Đáp án của ví dụ trong bài là 882.

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 5.

Và ta được đáp án chuẩn không cần chỉnh.

Cô giáo Trương cũng hướng dẫn phép nhân thừa số 3 chữ số, sử dụng phương pháp tương tự.

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 6.

Cô Trương sử dụng 4 đường cong trong phép nhân 3 chữ số.

Học người Nhật cách tính nhân siêu xịn, con có lỡ không thuộc bảng cửu chương cũng không sợ - Ảnh 7.

Và được kết quả có 5 chữ số.

Với ví dụ này, cô giáo còn chỉ cách xử lý "số dư". Điều thú vị ở chỗ cách xử lý số dư này cũng giống với trong cách nhân truyền thống, là cộng vào hàng đơn vị trước nó.

Tuy nhiên, mẹo tính nhân này rất hữu ích nếu nhân với các số nhỏ, nhưng sẽ gặp khó khăn hơn với các phép nhân 9 hoặc 8 chữ số.

Chia sẻ
Đọc thêm