Hãy cùng con giải dãy số phức tạp này để xem IQ cao đến đâu nhé!

M52, Theo Helino
Chia sẻ

Những dãy số nhìn tưởng phức tạp nhưng đều có một quy tắc chung. Chỉ cần tìm được, bạn sẽ dễ dàng giải quyết chúng!

1. Các số được sắp xếp trong các hàng sau đây có một quy tắc nhất định. Vui lòng điền vào chỗ trống theo quy tắc của dãy.

Giải quyết dãy số trong 15 giây, bạn có thể? - Ảnh 1.

Đáp án: 

Quy tắc của dãy: (2 * 7 = 14,  5 * 7 = 35, 14 + 35 - 2 = 47).

Số cần điền vào là: 143547.

2. Tìm quy tắc và điền các số sau vào chỗ trống:

Giải quyết dãy số trong 15 giây, bạn có thể? - Ảnh 2.

Thật đơn giản đúng không? Cùng so sánh đáp án nhé!

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. (Số sau = số liền kề trước nó + 5).

2, 25, 22, 19, 16, 13, 10. (Số sau = số liền kề trước nó - 3).

3, 14, 21, 28, 35, 42, 49. (Số sau = số liền kề trước nó + 7).

4, 9, 27, 81, 243, 729. (Số sau = số liền kề trước nó * 3).

5, 48, 24, 12, 6, 3. (Số sau = số liền kề trước nó : 2).

3. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng các số được sắp xếp trong các hàng sau có quy tắc nhất định. Vui lòng điền vào các số sau theo quy tắc.

Giải quyết dãy số trong 15 giây, bạn có thể? - Ảnh 3.

1. Số trước = 2 + số liền kề trước nó. Vì vậy, câu trả lời nên là: 9, 11, 13, 15.

2. Số trước = 3 + số liền kề trước nó. Vậy câu trả lời là: 14, 17, 20, 23.

3. Số trước = 5 + số liền kề trước nó. Vậy câu trả lời là: 25, 30, 35, 40.

4. Số trước = 4 + số liền kề trước nó. Vậy câu trả lời là: 20, 24, 28, 32.

5. Số trước = 2 * số liền kề trước nó. Vậy câu trả lời là: 32, 64, 128, 256.

6. Số sau = số liền kề trước nó : 3. Vậy câu trả lời là: 15, 12, 9, 6.

Nguồn: Qianwa

Chia sẻ
Đọc thêm