Hà Nội yêu cầu không dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học

P.H, Theo Sức khỏe và Đời sống
Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học.

Hoạt động dạy thêm, học thêm không áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới.

Nội dung dạy thêm phải cụ thể hóa trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm bao gồm: Phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; Giáo án dạy thêm của giáo viên; Sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buổi/tuần.

Hà Nội yêu cầu không dạy thêm, học thêm với học sinh tiểu học - Ảnh 1.

Không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học (Ảnh minh họa).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức thi, kiểm tra học sinh đầu năm để xếp lớp học thêm. Giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào nguyện vọng học thêm của học sinh theo từng môn học và kết quả xếp loại học lực cuối năm hoặc cuối học kỳ của học sinh. Từ đó xếp học sinh thành các nhóm báo cáo Hiệu trưởng nhà trường để bố trí, sắp xếp các lớp học thêm đảm bảo học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau.

Công tác thu chi tiền dạy thêm, học thêm tuân thủ theo quy định. Mức chi và tỉ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Chia sẻ
Đọc thêm