Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bạn có hiểu rõ 100% các yêu cầu, quy định này không?

Bạn đã thực sự hiểu hết về Chỉ thị 16 chưa? Hãy làm bài quiz này để kiểm tra nhé!

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn Thủ đô và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, UBND Thành phố Hà Nội quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài nội dung quan trọng quy định về việc đảm bảo giãn cách, người dân chỉ được ra ngoài trong những trường hợp cần thiết thì quy định, yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ cũng rất được người dân quan tâm.

Hãy làm bài quiz sau để xem bạn đã hiểu rõ 100% về các quy định, yêu cầu trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hay chưa nhé!

Chia sẻ
Đọc thêm