Dự thảo mới có điện 1 giá gần 3.000 đồng/kWh, gia đình nào sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn?

Dự thảo mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt sẽ mang tới sự thay đổi trong cách tính toán giá điện mỗi tháng của các gia đình. Nếu được áp dụng, chuyên gia điện lực khuyên các gia đình dùng ít không nên lựa chọn sử dụng phương án điện 1 giá này.

Bộ Công Thương đang dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án mới để lựa chọn.

Phương án 1: 

Hiện tại giá bán điện đang được tính giá sử dụng là 6 (0-50 kWh, 51-100 kWh, 101-200 kWh, 201-300 kWh, 301-400 kWh, từ 401 kWh trở lên). 

+ Nhược điểm là người tiêu dùng chỉ cần tăng công suất sử dụng từ 300 lên 500 kWh mỗi tháng sẽ phải chịu mức giá cao hơn bình thường nhiều. Chỉ cần sử dụng vượt 401 kWh mỗi tháng, khách hàng phải chịu mức giá điện khung cao nhất.

+ Ưu điểm của cách tính này là bậc 1 và bậc 2, được bán dưới giá bán lẻ điện bình quân (92% và 95%). Các bậc từ 3 đến 6 được tính giá lần lượt bằng 110%, 138%, 154%, 159% so với giá bán lẻ điện bình quân. Điều này sẽ đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo.

Với dự thảo phương án mới, để khắc phục việc quá nhiều bậc thang và độ chia bậc giá quá nhỏ, phương án 1 được đề xuất giảm số bậc, kéo giãn độ chia. 

Có 5 bậc được đề xuất: Dưới 100 kWh, 101-200 kWh, 201-400 kWh, 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên. Tương ứng các mức giá là 90%, 108%, 141%, 160% và 168% so với giá bán lẻ điện bình quân. Như vậy, chỉ có bậc 1 được tính giá dưới mức bình quân, các bậc còn lại bán giá cao hơn hiện tại.

Dự thảo mới có điện 1 giá gần 3.000 đồng/kWh, đối tượng nào nên lựa chọn sử dụng để được lợi - Ảnh 2.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Phương án 2: 

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Đối với phương án 2, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. 

Phương án 2A: Bộ Công Thương trình 5 bậc giá, tương tự cách chia như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt bằng 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 274% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Nếu không chọn tính theo bậc thang, khách hàng có thể chọn điện một giá với mức giá bán bằng 145% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 2B: Bộ Công Thương chia các bậc tương tự như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt là: 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 185% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Phương án điện một giá được đề xuất với giá bán lẻ bằng 155% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Dự thảo mới có điện 1 giá gần 3.000 đồng/kWh, đối tượng nào nên lựa chọn sử dụng để được lợi - Ảnh 3.

Phương án 2A: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Dự thảo mới có điện 1 giá gần 3.000 đồng/kWh, đối tượng nào nên lựa chọn sử dụng để được lợi - Ảnh 4.

Phương án 2B.

Như vậy, hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công thương quy định là 1.864 đồng/kWh. Điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Nếu dự thảo được áp dụng, người dân nên lựa chọn phương án giá điện nào

Ở phương án 1: 

Ở phương án này nếu bạn dùng 700 số trở xuống nên sử dụng bậc thang mới.

Còn nếu bạn dùng từ 701 số trở lên thì nên sử dụng điện một giá.

Giá điện một giá được Bộ Công Thương dự kiến áp dụng có mức giá là 2.703 đồng/kWh. Giả định với các khách hàng dùng 100, 200, 400, 700 và 800 số, mức tiền điện phải đóng nếu dùng điện một giá, điện bậc thang mới sẽ thay đổi như sau:

Mức sử dụng 
(kWh)
Bậc thang hiện hànhBậc thang mớiĐiện một giá 
(2.703 đồng/kWh)
100170.600167.799270.300
200372.000369.154540.600
400909.000894.9261.081.200
7001.787.1001.789.8561.892.100
8002.079.8002.300.7122.162.400

Ở phương án 2:

Giả sử mức sử dụng của hộ gia đình:


PHƯƠNG ÁN 2A


PHƯƠNG ÁN 2BTheo bậc thang

Điện một giá

Theo bậc thang

Điện một giá

100 kWh

167.800 đồng

270.000 đồng

167.800 đồng

288.000 đồng

200 kWh

369.000 đồng

540.000 đồng

369.000 đồng

577.000 đồng

300 kWh

632.000 đồng

811.000 đồng

632.000 đồng

866.000 đồng

400 kWh

895.000 đồng

1.081.000 đồng

895.000 đồng

1.156.000 đồng

600 kWh

1.491.000 đồng

1.622.000 đồng

1.491.000 đồng

1.734.000 đồng

800 kWh

2.300.000 đồng

2.162.000 đồng

2.134.000 đồng

2.312.000 đồng

Theo phương án 2A, giả sử một hộ gia đình dùng 100kWh mỗi tháng, số tiền phải trả là 167.000 đồng (theo bậc thang) và 270.000 đồng (nếu chọn điện một giá). Như vậy, người dùng ít sẽ được hưởng lợi rất nhiều (chênh lệch gần 100.000 đồng) nếu chọn điện theo bậc thang.

Cũng theo phương án 2A, giả sử một hộ gia đình có 3 điều hòa, mỗi tháng dùng hết khoảng 800 kWh, số tiền phải trả là 2.300.000 đồng (tính theo bậc thang) và 2.162.000 đồng (nếu tính theo điện một giá). Như vậy, điện một giá giúp bạn phải trả ít hơn khoảng 140.000 đồng.

Trong khi đó, với phương án 2B, khách hàng sử dụng nhiều điện, nếu áp một giá lại phải trả khá đắt.

Giả sử một hộ dùng 800 kWh mỗi tháng, nếu tính theo điện một giá phương án 2B thì phải trả 2.311.000 đồng, nhưng nếu trả theo bậc thang là 2.134.000 đồng. Như vậy, dùng điện bậc thang giúp tiết kiệm khoảng 180.000 đồng.

Như vậy ở phương án 2A, khách hàng sử dụng từ 600kWh trở xuống nên lựa chọn phương án sử dụng giá điện bậc thang. Trên 800 kWh nên sử dụng điện một giá.

Ở phương án 2B, toàn bộ khách hàng sử dụng từ 800 kWh trở xuống đều nên lựa chọn phương án sử dụng giá điện bậc thang.

Theo Ts. Trần Đình Long, Phó chủ tịch hội Điện lực Việt Nam cho biết: "Người tiêu dùng có thể căn cứ mức sử dụng của gia đình mình để chọn dùng điện một giá hay theo bậc thang. Ông cho rằng những hộ gia đình dùng ít điện sẽ có lợi hơn khi dùng điện bậc thang".

Chia sẻ
Đọc thêm