Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình

Dưới đây là trọn bộ đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội từ năm học 2009 - 2010 đến 2020 - 2021.

Mới đây, UBND TP Hà Nội quyết định lùi lịch thi vào lớp 10 THPT công lập từ ngày 29-30/5 sang ngày 10-11/6. Theo đó, ngày 10/6, thí sinh làm bài hai môn Ngữ văn và Toán, mỗi môn 120 phút. Ngày 11/6, các em thi hai môn Ngoại ngữ và Lịch sử trong buổi sáng, mỗi môn 60 phút.

Lịch thi cụ thể như sau:

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 1.

Hà Nội lùi lịch thi, đồng nghĩa với việc học sinh lớp 9 sẽ có thêm một khoảng thời gian để ôn tập các môn. Trong thời gian này, các em cần luyện tập, làm thêm các dạng để để biết được khối lượng kiến thức của mình đang ở đâu, đồng thời quen với thời gian giới hạn trong phòng thi.

Với môn Toán, học sinh có thể làm lại bộ đề chính thức các năm do Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành. Dưới đây là đề Toán từ năm 2020 - 2021 đến năm 2009 - 2010. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo qua:

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 2.

Đề Toán năm 2020 - 2021.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 3.

Đề Toán năm 2019 - 2020.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 4.

Đề Toán năm 2018 - 2019.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 5.

Đề Toán năm 2017 - 2018.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 6.

Đề Toán năm 2016 -2017.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 7.

Đề Toán năm 2015 - 2016.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 8.

Đề Toán năm 2014 - 2015.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 9.

Đề Toán năm 2013 - 2014.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 10.

Đề Toán 2012 - 2013.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 11.

Đề Toán năm 2011 - 2012.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 12.

Đề Toán năm 2010 - 2011.

Đề thi Toán vào lớp 10 chính thức của Sở GD-ĐT Hà Nội qua các năm: Học sinh xem và làm thử để ước lượng sức học của mình - Ảnh 13.

Đề Toán năm 2009 - 2010.

Chia sẻ
Đọc thêm