Dân mạng đồn nhau ăn chè đậu đỏ cho hết "ế" trong ngày Thất tịch, nhưng bạn có hiểu thực sự ý nghĩa của ngày này hay không?

Bài trắc nghiệm sau sẽ đo mức độ hiểu biết của bạn về ngày Thất tịch!

Cứ đến tháng 7 âm lịch là mọi người lại đồn nhau ăn chè đậu đỏ cho sớm có người yêu. Nhưng tại sao lại thế? Hãy làm bài trắc nghiệm sau để đo mức độ hiểu biết của bạn nhé!

Dân mạng đồn nhau ăn chè đậu đỏ cho hết "ế" trong ngày Thất tịch, nhưng bạn có hiểu thực sự ý nghĩa của ngày này hay không? - Ảnh 2.
Chia sẻ
Đọc thêm