Cô gái "ngơ ngác" khi đi du học 3 năm về được thông báo "không có tên trong danh sách công dân Việt Nam"?

Vậy cô gái này sẽ giải quyết như thế nào khi nhận thông tin này?

Mới đây, một cô gái chia sẻ trên TikTok tình huống đầy bất ngờ sau khi đi du học 3 năm trở về. Cụ thể, khi cô gái này đi làm CCCD (căn cước công dân) thì nhận được thông tin tên cô không có trong danh sách công dân Việt Nam. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu lý do vì đâu khi sổ hộ khẩu vẫn có tên và chứng minh nhân dân vẫn còn hạn.

Theo lời hướng dẫn, cô gái về Công an xã để xác nhận thì biết được lý do khó hiểu là vì cô đi du học. Cô kể lại sự tình như sau: "Do đợt mình đi du học thì mẹ mình có xuống dưới Ủy ban nhân dân xã kê khai là con đi du học thế nên là tên của mình bị "bay màu".

Cô gái bỗng dưng không còn tên trong danh sách công dân Việt Nam 

Sau đó, cô gái cũng đã tìm hiểu lý do và chia sẻ với mọi người: "Cái việc mình không có tên trong danh sách thì không có nghĩa mình bị mất quốc tịch bởi vì mình vẫn nhập cảnh bình thường. Chỉ là mình không có thông tin ở trên hệ thống thôi".

Đồng thời, cách giải quyết mà cô gái được hướng dẫn là về lại Công an xã - nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để nhờ cán bộ nhập dữ liệu thông tin. Việc tiếp theo là xin giấy đăng ký của cơ quan, photo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để nộp lại cho phía Cơ quan Công an.

Theo tìm hiểu, trong Luật cư trú 2020 - điều 24 có giải thích một số trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

https://afamily.vn/co-gai-ngo-ngac-khi-di-du-hoc-3-nam-ve-duoc-thong-bao-khong-co-ten-trong-danh-sach-cong-dan-viet-nam-20220122201022769.chn
Chia sẻ
Đọc thêm