Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy

Bí mật của chồng bị bại lộ, sự nghiệp sẽ tan nát trong nay mai. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa?

Nhiều năm nay vợ chồng tôi xa cách nhau, mỗi tháng chồng chỉ đưa cho vợ có 5 triệu, còn bao nhiêu tiền anh ấy cầm hết. Rất nhiều lần tôi khuyên anh về quê nuôi cá thả tôm với vợ nhưng chồng không nghe.

Lần này tôi phát hiện bí mật của chồng, tôi muốn để cho anh mất hết, khi đó anh mới chịu về quê với vợ con. Theo mọi người tôi có nên liên thủ với cô gái lạ kia để hủy sự nghiệp của chồng không?

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(xuanphuong...@gmail.com)

Có đồ ăn ngon, tôi dành dụm gửi ra phố cho chồng, để rồi đau đớn khi phát hiện bí mật của anh ấy - Ảnh 9.

https://afamily.vn/co-do-an-ngon-toi-danh-dum-gui-cho-chong-de-roi-dau-don-khi-phat-hien-bi-mat-cua-anh-ay-20220105150546004.chn

Chia sẻ
Đọc thêm