Chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nề nhất, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người dân TP.HCM vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần

Mặc dù thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Hà Nội cao hơn 700.000 đồng so với tại TP. HCM trong quý 4/2021 tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập bình quân của TP.HCM vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần.

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 4/2021 và chỉ số phát triển con người Việt Nam 2016-2021.

Theo đó, trong 6 vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ là vùng có nhiều khởi sắc nhất.

Thu nhập bình quân của lao động làm việc quý 4/2021 ở vùng này 6,1 triệu đồng, tăng 450 nghìn đồng, tương ứng 8,0% so với quý trước. 

Chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, tốc độ tăng thu nhập bình quân của TP.HCM vẫn cao hơn Hà Nội 4,4 lần - Ảnh 1.

Nguồn: TCTK

Trong đó, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chịu tác động nghiêm trọng nhất của biến thể Delta trong quý trước, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực với mức thu nhập bình quân của lao động trong quý IV đạt 6,5 triệu đồng, tăng 730 nghìn đồng, tương ứng tăng 12,7% so với quý trước. 

Ngược lại, lao động tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động phức tạp và lan rộng của đại dịch. Thu nhập bình quân của lao động tại vùng này là 4,4 triệu đồng, so với quý trước giảm 113 nghìn đồng, tương ứng giảm 2,5%.

Tại Hà Nội, dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tuần cuối quý IV nên thu nhập của người lao động tăng chậm lại. 

Thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Hà Nội là 7,2 triệu đồng, chỉ tăng 201 nghìn đồng, tương ứng tăng 2,9% so với quý trước. So với Thành phố Hồ Chí Minh, lao động ở Hà Nội có tốc độ tăng thu nhập bình quân thấp hơn 4,4 lần (2,9% so với 12,7%).

Nhìn chung, cả năm 2021, diễn biến phức tạp và kéo dài của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã khiến tình hình lao động việc làm năm 2021 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2020, lực lượng lao động, số người có việc làm giảm; tỷ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp tăng so với năm trước. 

https://afamily.vn/chiu-anh-huong-dich-covid-19-nang-ne-nhat-toc-do-tang-thu-nhap-binh-quan-cua-nguoi-dan-tphcm-van-cao-hon-ha-noi-44-lan-20220111112752794.chn
Chia sẻ
Đọc thêm