Chi tiết kế hoạch tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Thi 4 môn, có thay đổi về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập

Văn bản ghi rõ về bài thi, tổ chức thi 04 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Ngày 19-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Quyết định số 839/QĐ-UBND phê duyệt kết hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển. Điểm mới đáng chú ý là mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập.

Theo dự kiến, kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30-5-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường trung học phổ thông công lập.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 1 điểm mới phụ huynh cần chú ý về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập - Ảnh 1.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 1 điểm mới phụ huynh cần chú ý về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập - Ảnh 2.

Văn bản ghi rõ: Về bài thi, tổ chức thi 04 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư. Trong đó, bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý. 

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố bài thi thứ tư vào tháng 3-2021.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 1 điểm mới phụ huynh cần chú ý về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập - Ảnh 3.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 1 điểm mới phụ huynh cần chú ý về việc đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập - Ảnh 4.

Về hình thức thi, các bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn ngoại ngữ và bài thi thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút/bài thi, có nhiều mã đề trong một phòng thi.

Đề thi các môn gồm câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm các bài thi tính theo thang điểm 10.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Chia sẻ
Đọc thêm