Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng

Nhìn những dòng chữ trên điện thoại, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi người phụ nữ mà mình đã yêu say đắm.

Hôm qua, lúc cho con ăn, tôi lấy điện thoại của vợ cho bé nghịch thì phát hiện ra những dòng tin nhắn như thế này. Vợ tôi từng yêu gã đàn ông đó đến chết đi sống lại, bị anh ta phản bội vẫn yêu say đắm. Rồi vợ lại từng tự tử hụt vì quá đau khổ. Tôi chấp nhận hết quá khứ của vợ, chấp nhận làm người đến sau với hi vọng dùng tình yêu cảm hóa cô ấy. 

Sống với nhau 7 năm, những tưởng vợ đã toàn tâm toàn ý với gia đình thì lại xảy ra chuyện này. Tôi vẫn đang cầm điện thoại của cô ấy. Tôi có nên đưa những tin nhắn này cho bố mẹ hai bên gia đình cùng biết rồi ly hôn không?

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 1.

Ảnh 1. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 2.

Ảnh 2. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 3.

Ảnh 3. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 4.

Ảnh 4. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 5.

Ảnh 5. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 6.

Ảnh 6. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 7.

Ảnh 7. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 8.

Ảnh 8. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 9.

Ảnh 9. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chấp nhận quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của vợ, tôi không ngờ có ngày nhận lại cái kết đắng chát đến đau lòng - Ảnh 10.

Ảnh 10. (Ảnh nhân vật cung cấp)

 (minhvu...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm