Truyện tranh vui:

"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ

Đàn ông ít ai ngờ được khi ở nhà chồng, phụ nữ lại phải ý tứ, làm quần quật và không dám "bật lại" chồng và mẹ chồng dù tức nghẹn cổ. Nhưng khi về nhà mẹ đẻ thì thoải mái, tự nhiên và "bật lại" mẹ tanh tách.

Ở nhà chồng, với hầu hết chị em, họ đều than thở rằng sẽ không bao giờ được thoải mái, tự do tự tại như ở nhà mẹ đẻ. Đặc biệt, dù có không hài lòng với mẹ chồng điều gì, họ cũng phải thực hiện nước "im như thóc" hoặc kiềm chế mà ít dám cãi lại.

Ở nhà chồng, những chị em dù lười biếng cũng buộc phải trở nên chăm chỉ vì không dám cãi lời mẹ chồng, càng không muốn phụ sự ủy thác của mẹ. Thế nhưng khi về nhà ngoại, họ làm biếng thực sự, đùn đẩy việc cho mẹ đẻ. Họ suốt ngày chỉ ăn ngủ, thoải mái đe nẹt, sai vặt chồng.

Cùng xem chùm tranh vui dưới đây để bóc mẽ chân dung thật sự khác biệt của các chị em khi ở nhà chồng và khi về nhà mẹ đẻ nhé. Riêng với các chị em, bạn thấy "chuẩn" bao nhiêu %?

"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 1
"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 2
"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 3

"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 4
"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 5

"Bóc mẽ" sự khác biệt của chị em khi ở nhà chồng và nhà mẹ đẻ 6
Chia sẻ
Đọc thêm