Bốc bài trà để biết loại tin đồn nào khiến bạn dễ kích động nhất?

Bạn có muốn biết bản thân có "phiên bản" như thế nào trong câu chuyện phiếm của người khác không?

Có thể bạn không tin nhưng ngay cả những người sống trung thực, thẳng thắn cũng sẽ thu hút những lời đàm tiếu. Mặc dù chúng ta không nên quá quan tâm đến đánh giá của người khác, nhưng hầu hết mọi người vẫn muốn biết loại chuyện phiếm nào khiến họ dễ chuốc họa vào thân. 

Hãy rút một lá trà để biết loại tin đồn nào khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống nhé.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Chia sẻ
Đọc thêm