Bốc bài trà để biết bạn có vai trò gì trong mắt sếp của mình?

Sếp đang nghĩ gì về bạn?

Ngoài năng lực hiện có, một người có thể gây ấn tượng tốt với cấp trên chắc chắn sẽ nhận được nhiều nguồn lực hỗ trợ và cơ hội để phát triển. Ngược lại, nếu không thể tạo được dấu ấn với sếp thì người đó khó có thể nhận được sự ủng hộ của sếp.

Bạn có muốn biết vai trò của mình trong mắt sếp như thế nào không? Hãy để những lá bài trà bật mí cho bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Chia sẻ
Đọc thêm