Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình

Cha mẹ bình thường một ngày có 24 tiếng thì đều xoay quanh con, không cho con cái lẫn bản thân mình không gian riêng tư.

1. Bạn có cho con và bản thân không gian riêng tư không?

Cha mẹ bình thường: 24 tiếng đều xoay quanh con, không cho con và bản thân không gian riêng tư.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 1.

Cha mẹ thông minh: Biết dành thời gian chăm sóc con và yêu thương bản thân mình.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 2.

2. Khi con thực hiện một công việc, bạn quan tâm kết quả hay quá trình con thực hiện?

Cha mẹ bình thường: Chỉ quan tâm kết quả của con.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 3.

Cha mẹ thông minh: Quan tâm đến quá trình con thực hiện.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 4.

3. Khi con gặp một câu hỏi hóc búa, bạn có lập tức giải đáp cho con không?

Cha mẹ bình thường: Lập tức giải đáp vấn đề con đang thắc mắc.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 5.

Cha mẹ thông minh: Hướng dẫn con tìm ra đáp án cho câu hỏi.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 6.

4. Bạn có cho con cơ hội được phạm lỗi và sửa chữa sai lầm không?

Cha mẹ bình thường: Không cho phép con mắc sai lầm.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 7.

Cha mẹ thông minh: Cho phép con được phạm lỗi và sửa chữa sai lầm.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 8.

5. Bạn có so sánh con mình với con nhà người ta không?

Cha mẹ bình thường: Luôn so sánh con mình với con nhà người ta.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 9.

Cha mẹ thông minh: Khuyến khích và tôn trọng con, bởi con là chính con.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 10.

6. Bạn có giúp con giải quyết mọi vấn đề không?

Cha mẹ bình thường: Sẵn sàng giúp con giải quyết mọi vấn đề.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 11.

Cha mẹ thông minh: Khuyến khích con khám phá và tự giải quyết vấn đề.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 12.

7. Đối với những việc con không nên làm, bạn dạy con thế nào? 

Cha mẹ bình thường: Gay gắt cấm đoán con.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 13.

Cha mẹ thông minh: Nhắc con về hậu quả nếu con làm việc đó.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 14.

8. Khi con thực hiện một thử thách, bạn chuẩn bị tâm lý cho con như thế nào?

Cha mẹ bình thường: Khuyến khích con thực hiện trong tâm trạng thử nghiệm.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 15.

Cha mẹ thông minh: Khuyến khích con thực hiện trong tâm trạng thoải mái.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 16.

9. Bạn có luôn tỏ ra đúng trước mặt con?

Cha mẹ bình thường: Tự nhận mình hiểu và biết mọi thứ nhiều hơn con.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 17.

Cha mẹ thông minh: Hiểu rằng bản thân cần thu nạp thêm nhiều kiến thức.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 18.

10. Bạn giảng giải đạo lý cho con hiểu như thế nào?

Cha mẹ bình thường: Cha mẹ bảo sao thì con phải nghe vậy.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 19.

Cha mẹ thông minh: Nói cho con biết rằng, tại sao làm thế sẽ tốt hơn.

Bộ tranh hài hước về sự khác biệt giữa cách giáo dục con của cha mẹ bình thường và cha mẹ thông minh, ai xem cũng phải gật đầu đồng tình - Ảnh 20.

Theo Toutiao

Chia sẻ
Đọc thêm