Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11

Hải Bình , Theo Giáo dục và Thời đại
Chia sẻ

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Danh mục được phê duyệt gồm 50 đầu sách giáo khoa, cụ thể như sau:

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 2.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 3.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 4.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 5.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 6.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 7.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 8.

Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 - Ảnh 9.

Căn cứ danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục ở địa phương theo quy định.

Theo lộ trình, từ năm học 2023-2024, Chương trình GDPT 2018 sẽ được triển khai đến lớp 4 ở tiểu học, lớp 8 ở THCS và lớp 11 ở THPT.

Chia sẻ
Đọc thêm