Bạn gái đi công tác mang theo cả 800 triệu, tôi truy hỏi ráo riết và bật ngửa khi nhận được đáp án

Bạn gái vui mừng báo tin thành quả đạt được, sau khi đã chi hết 800 triệu làm tôi điêu đứng.

Khi biết tin bạn gái dùng cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu, tiền chung của hai đứa vào một việc vô bổ mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi muốn đòi lại một nửa số tiền đó mà thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 (vanhoan...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm