Bài toán tiểu học khiến y bác sĩ của cả 1 bệnh viện giơ tay xin hàng, đưa cho học sinh lớp 2 thì giải ngon ơ và đáp án thì không ai ngờ

Đôi khi do người lớn suy nghĩ quá phức tạp chứ không hẳn do đề toán quá khó đâu nhé!

Chuyện những bài toán tiểu học làm khó người lớn không còn là chuyện hiếm. Có bài lắt léo thật, nhưng cũng có bài kỳ thực rất đơn giản, những đứa trẻ có thể giải ngon lành, thế mà vào tay phụ huynh lại thành bài toán khó.

Chẳng hạn, đề bài toán điền vào chỗ trống này:

7...7...7 = 6

Nhân viên cả bệnh viện giơ tay xin hàng trước bài toán tiểu học, học sinh lớp 2 ra tay liền giải... ngon ơ, mới hay đáp án đơn giản đến không ngờ - Ảnh 1.

Bạn có nghĩ ra được đáp án?

Nhiệm vụ của người giải là điền các dấu cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (:) vào vị trí của phép tính, sao cho ra đúng kết quả cho sẵn. Trông thì chẳng có gì phức tạp, đúng không? Tuy nhiên, khi thử thách này được giao cho những y bác sĩ trong một bệnh viện, rất nhiều phép tính đã được đưa ra nhưng kết quả là... chẳng ai giải quyết được bài toán tiểu học này.

Nếu nãy giờ bạn đã thử vận dụng đầu óc để tìm các dấu đúng điền vào bài toán này nhưng chưa được, hãy suy nghĩ đơn giản hơn một chút xem.

Ở đây, quy tắc cơ bản của toán học trong tính toán mà ai cũng đã thuộc nằm lòng ngay từ khi học cấp 1 là nhân chia trước, cộng trừ sau đã được áp dụng. Nếu đặt dấu trừ ở khoảng trống đầu tiên và đặt dấu chia ở khoảng trống thứ hai chúng ta sẽ nghiễm nhiên có đáp án đúng: 7 - 7 : 7 = 6. 

Như vậy, bài toán sẽ được giải quyết cụ thể như sau: 7...7...7 = 6 => 7 - 7 : 7 = 6 => 7 - (7 : 7) = 6 => 7 - 1 = 6. Quả thực là đơn giản như... đang giỡn, học sinh tiểu học hoàn toàn có thể làm được ngon lành.

Rõ ràng đây là bài toán chỉ sử dụng các phép tính cộng trừ thông thường, hoàn toàn không phải là bài toán mẹo, yêu cầu cả kiến thức toán học và trí thông minh logic nhưng lại khiến người lớn phải vận dụng hết khả năng tư duy, tập trung suy nghĩ hồi lâu mới có thể tìm ra đáp án. 

Lý do là vì nhiều người dường như không còn nhớ những kiến thức căn bản mình đã được dạy từ nhỏ. Thực ra toán học cũng như cuộc sống vậy, trước khi muốn phức tạp, cứ tập suy nghĩ đơn giản, mọi chuyện có khi sẽ "dễ thở" hơn nhiều.

Chia sẻ
Đọc thêm