3 loại bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi cho bạn khi khám chữa bệnh nội trú 

Nếu bạn và gia đình không sở hữu ít nhất một loại bảo hiểm nào, chi phí khám chữa bệnh nội trú có thể là gánh nặng tài chính. Dưới đây là 3 loại bảo hiểm sẽ giúp chi trả quyền lợi nội trú mà bạn cần biết.

Nếu sở hữu lợi bảo hiểm phù hợp sẽ giúp bạn chi trả các chi phí khi khám chữa bệnh nội trú. Điều này sẽ có ích và giúp bạn và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính đi rất nhiều.

Trên thị trường hiện nay có tới 3 loại bảo hiểm có thể chi trả quyền lợi cho bạn khi khám chữa bệnh nội trú mà bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

Khám chữa bệnh nội trú là:

Việc thực hiện điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ thuộc các cơ sở khám chữa bệnh, có giấy chuyển điều trị từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

Người bệnh khi điều trị nội trú sẽ được nhận vào điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nghiệm xem xét, quyết định tiến hành điều trị cho người bệnh.

1. Bảo hiểm y tế

3 loại bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi cho bạn khi khám chữa bệnh nội trú  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Về quyền lợi chi trả khi khám chữa bệnh nội trú được quy định cụ thể. Đó là người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng từ 80% - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Mức hưởng này sẽ tùy từng đối tượng, thời gian tham gia bảo hiểm y tế…..

Trường hợp, người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú sẽ được thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú.

- 100% chi phí điều trị nội trú.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

2. Bảo hiểm sức khỏe

3 loại bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi cho bạn khi khám chữa bệnh nội trú  - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Bảo hiểm sức khỏe là một loại hình bảo hiểm thương mại được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm Nhân thọ/Phi nhân thọ tại Việt Nam. Chương trình này sẽ giúp các khách hàng chi trả chi phí y tế liên quan đến ốm đau, tai nạn, thai sản. Bao gồm cả các chi phí cho dịch vụ cao cấp/chất lượng cao nằm ngoài thanh toán của BHYT toàn dân. Trong đó, nội trú quyền lợi cơ bản nhất của một chương trình Bảo hiểm sức khỏe.

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe, bạn sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp khám chữa bệnh nội trú theo chỉ định của bác sĩ. Tùy vào sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, chương trình bảo hiểm mà bạn lựa chọn, khi khám chữa bệnh nội trú, bạn sẽ được chi trả các quyền lợi bảo hiểm như:

- Chi phí nằm viện Chi phí khám và điều trị.

- Chi phí tái khám và điều trị.

- Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu.

- Chi phí phẫu thuật

- Chi phí vật lý trị liệu…

Giới hạn bảo hiểm tối đa phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm mà bạn lựa chọn. Phí tham gia càng cao thì quyền lợi nhận được càng lớn.

3. Một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

3 loại bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi cho bạn khi khám chữa bệnh nội trú  - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Trên thị trường hiện nay cũng có một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ có quyền lợi trợ cấp nằm viện khi khám chữa bệnh nội trú. Tuy nhiên số lượng các sản phẩm có quyền lợi này không nhiều.

Với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chính không có quyền lợi khám chữa bệnh nội trú nhưng bạn vẫn muốn sử dụng dịch vụ này thì cần tham gia sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe hoặc bảo hiểm trợ cấp y tế hàng năm.

Các sản phẩm bổ trợ có quyền lợi khám chữa bệnh nội trú được chia thành các chương trình từ cơ bản đến nâng cao với mức phí tương ứng, để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện tài chính của mình.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe hay gói bảo hiểm nhân thọ, bạn đều thanh toán quyền lợi khi khám chữa bệnh nội trú. Tuy nhiên, để yên tâm hơn trước các rủi ro lớn về sức khỏe phải điều trị dài ngày, bạn nên cân nhắc tham gia bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm nhân thọ để được hỗ trợ chi phí điều trị lớn mà không phải lo lắng về vấn đề hạn chế hạng mục chi trả như bảo hiểm y tế.

Chia sẻ
Đọc thêm