Gương Mặt Thân Quen tập 4: Baby - Khởi My

10:04:00 27/01/2013

Hóa trang thành anh chàng Justin Bieber, Khởi My phải tập những bước nhảy lùi. (đọc thêm)