Cả showbiz hợp lại cũng không ngăn cản được Sơn Tùng M-TP

15:10:00 16/05/2018 | Ngọc Anh / Theo afamily