MC Quyền Linh, Minh Luân đến viếng 2 'hiệp sĩ' vừa qua đời

15:05:00 16/05/2018 | Prince Nguyễn / Theo Sưu tầm

Quyền Linh bỏ dở quay chương trình, vội vàng đến viếng hai hiệp sĩ, mang theo cả số tiền quyên góp được đến cho gia đình họ. Những hình ảnh đó thật sự khiến người hâm mộ phải nể phục anh!