Trích đoạn phim "Của để dành": Chị Thư đanh dá trở thành "nữ chính" số nhọ nhất lịch sử quảng cáo Việt Nam

17:00:00 16/05/2018 | Shindo / Theo Trí Thức Trẻ

Trích đoạn phim "Của để dành": Chị Thư đanh dá trở thành "nữ chính" số nhọ nhất lịch sử quảng cáo Việt Nam