Phạm Anh Khoa:"Sau bao nhiêu năm làm nghề, hôm nay, tôi mới học cách làm một người đàn ông"

13:55:00 16/05/2018 | Ngọc Thoa / Theo PV