Cô dâu khuyết tật quyết bên người chồng tàn tật “Em sống không tiếc một kiếp người”

13:52:00 16/05/2018 | Nha Nguyễn / Theo Helino