Kim Lý: "Cảm ơn quá khứ đã làm nên hạnh phúc của tôi và Hà hôm nay"

10:44:00 17/04/2018 | Nha Nguyễn / Theo Tổng hợp