Clip: Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt. Nguồn: Facebook

00:00:00 17/04/2018 | Minh Khôi / Theo Trí Thức Trẻ