Choáng với khả năng nói tiếng Anh của đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế

14:06:00 14/04/2018 | Nha Nguyễn / Theo Helino