Quỳnh Anh Shyn có mặt tại Hàn Quốc và ăn tối cùng Louis Vuitton