Hai tên "đạo chích" bịt mặt, mang bao tải vào cửa hàng điện thoại trộm đồ

22:02:00 13/03/2018 | Huu Minh / Theo Trí Thức Trẻ