Đức Phúc chia sẻ kinh nghiệm giữ giọng bằng nước giá luộc ở "Cà phê sáng với VTV3"

16:51:00 21/02/2018 | Shindo / Theo Trí Thức Trẻ

Đức Phúc chia sẻ kinh nghiệm giữ giọng bằng nước giá luộc ở "Cà phê sáng với VTV3"