Đã 29 Tết, người dân vẫn tràn xuống phố Thủ đô mua hàng giảm giá